Dịch Vụ Thuê Xe Máy ở Sapa

110.000

  • Nhiều loại xe máy để lựa chọn: Air Blade, Honda Wase Alpha hoặc Nouvo
  • Xe sẽ được giao ngay trước cửa khách sạn của bạn trong trung tâm thị trấn Sapa
  • Xe sẽ kèm theo đầy đủ trang bị an toàn và cặp mũ bảo hiểm